Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 1623

Data ogłoszenia: 2013-12-23

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 9)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 270 poz. 1599 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (art. 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 427 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 6)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 666 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 3)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 667 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 4)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 674 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1403 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1442 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1456 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień