Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 502

Data ogłoszenia: 2014-04-18

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2014-01-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 710 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2010 r. Nr 29 poz. 154 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 5)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 90 poz. 593 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 116 poz. 675 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 287 poz. 1687 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 1)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 621 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 666 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 10)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 667 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 11)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1340 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 170 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 4)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 173 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 253 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 12)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień