Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 546

Data ogłoszenia: 2014-04-28

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

  • Data aktu prawnego: 2014-04-23
  • Data wejścia w życie aktu: 2014-05-01
  • Data uchylenia: 2018-08-12

    (traci moc z dniem 12 sierpnia 2018 r., stosownie do R. - Dz. U. 2018 r. poz. 1526)

  • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
  • Podstawa prawna:

Hasła:

  • Dz.U. 2016 r. poz. 289 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający
  • Dz.U. 2015 r. poz. 741 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający