Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 586

Data ogłoszenia: 2014-05-08

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2005 r. Nr 83 poz. 719 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 950 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 94 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień