Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 598

Data ogłoszenia: 2014-05-12

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2014-03-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-05-27

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45–47, 49 i 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.;
  2) art. 1:
  a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3,
  b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze,
  c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b,
  d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1,
  e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c,
  f) pkt 81 lit. c
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
  3) art. 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 31) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień