Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 • Data aktu prawnego: 2014-05-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-12-25
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ozmia0nie Kodeksu cywilnego (art. 52 pkt 2)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 171 poz. 1206 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 49)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 80 poz. 432 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (art. 53)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 126 poz. 715 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 52 pkt 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 392 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 47)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 455 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 50)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 482 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 45)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 121 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 44)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 243 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 48)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień