Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 850

Data ogłoszenia: 2014-06-27

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2010 r. Nr 143 poz. 963 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 4)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 32 poz. 159 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 145 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 627 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 613 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 6)
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2295 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1938 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1841 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1813 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
 • Brak niezrealizowanych upoważnień