Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Data aktu prawnego: 1998-12-18
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-01-19
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 102
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1283 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1259 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 375 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 177
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1273 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1882
  • Dz.U. 2019 r. poz. 992 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 131 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r. sygn. akt K 1/18
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2529 - (art. 15) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2032
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1277 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 124) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 369 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Dz.U. 2018 r. poz. 5 - (art. 107) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1575
  • Dz.U. 2016 r. poz. 749 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 677 - (art. 5) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 178 - (art. 7) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 152
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1309 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 935 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1075
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 150) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 908 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 123) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 94 poz. 602 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2010 r. Nr 79 poz. 522 - Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 2009 r. Nr 178 poz. 1375 - Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 140 poz. 983 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571 - Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571
  • Dz.U. 2007 r. Nr 83 poz. 561 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2007 r. Nr 64 poz. 432 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2007 r. Nr 63 poz. 424
  • Dz.U. 2007 r. Nr 25 poz. 162 - Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 39) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 183) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 222 poz. 1914 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt K 31/04
  • Dz.U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 - (art. 143) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 64 poz. 567 - Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2003 r. Nr 139 poz. 1326 - Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 198) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 553 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 1999 r. Nr 38 poz. 360 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 155 poz. 1016
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2010 r. Nr 152 poz. 1024 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie diet dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 622 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • M.P. 2010 r. Nr 44 poz. 617 -  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pana Franciszka Gryciuka do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej -- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • M.P. 2010 r. Nr 44 poz. 627 -  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1329 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Dz.U. 2016 r. poz. 978 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie diety dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2179 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania
 • M.P. 2021 r. poz. 699 -  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • M.P. 2021 r. poz. 700 -  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • M.P. 2023 r. poz. 812 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2023 r. nr 1131.21.2023 o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień