Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 1133

Data ogłoszenia: 2014-08-26

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2014-07-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 52, pkt 55 lit. a, pkt 56 i pkt 66, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
  2) art. 1 pkt 61 w zakresie art. 162b–162e ustawy, o której mowa w art. 1, który wszedł w życie z dniem 27 sierpnia 2016 r.;
  3) art. 20, który wszedł w życie z dniem 10 września 2014 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 647 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 5)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1187 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 2)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 4)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 672 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 6)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 7)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 613 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 1)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 20) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 379 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1563 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1991 - (art. 4) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 566 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień