Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 1188

Data ogłoszenia: 2014-09-04

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 788 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 2)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1356 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 135 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 182 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 5)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1015 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 7)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień