Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 1199

Data ogłoszenia: 2014-09-08

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2007 r. Nr 36 poz. 232 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (art. 3)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 230 poz. 1371 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 5)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 287 poz. 1687 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 269 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 628 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 6)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 616 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 7)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1111 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień