Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2004-04-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-06-08

  z wyjątkiem art. 32–36, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 38
 • Dz.U. 2004 r. Nr 166 poz. 1743 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 166 poz. 1744 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 166 poz. 1745 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 177 poz. 1828 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 189 poz. 1948 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. wsprawie przyjęcia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 197 poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 197 poz. 2024 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. wsprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 197 poz. 2027 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”.
 • Dz.U. 2004 r. Nr 197 poz. 2032 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. wsprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
 • Dz.U. 2004 r. Nr 200 poz. 2051 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. wsprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 207 poz. 2116 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
 • Dz.U. 2004 r. Nr 207 poz. 2117 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. wsprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja imodernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
 • Dz.U. 2004 r. Nr 213 poz. 2163 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
 • Dz.U. 2004 r. Nr 214 poz. 2172 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 21 września 2004 r. wsprawie przyjęciaUzupełnienia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 223 poz. 2259 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 27 września 2004 r. wsprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006
 • Dz.U. 2004 r. Nr 235 poz. 2350 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006
 • Dz.U. 2005 r. Nr 265 poz. 2217 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą
 • Dz.U. 2005 r. Nr 265 poz. 2218 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą
 • Brak niezrealizowanych upoważnień