Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

 • Data aktu prawnego: 2005-07-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-10-24
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 11
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1760 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń przepisów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2195 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1078 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2486 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1262 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2385 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
 • Dz.U. 2017 r. poz. 879 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2288 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2347 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1167 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym
 • Dz.U. 2006 r. Nr 25 poz. 188 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 17 ust.14 pkt 1

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  1)    wysokość lub sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku obowiązku sporządzania przez podmioty obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sprawozdań finansowych - także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości uzyskanych przychodów

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 17 ust.14 pkt 2

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  2)    sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z wpływów, o których mowa w ust. 1, a także wielkość udziału w tych kosztach

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 ust.1 pkt 1

   Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

  1) środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji w ramach wykonywania

  obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1–4a,

  w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii

  Europejskiej

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

  2)    techniczne warunki przekazywania informacji przy użyciu tych środków

   

  [Szczegóły]