Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Data aktu prawnego: 2014-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-01-01

  z wyjątkiem art. 60 pkt 6 i art. 63 pkt 5 i 6, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2010 r. Nr 29 poz. 154 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 57)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 41 poz. 214 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (art. 54)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 287 poz. 1687 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 51)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 159 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 62)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 461 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 50)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 667 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 55)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1340 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 53)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 170 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 56)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 213 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (art. 58)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1106 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 61)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1402 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 52)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1411 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 60)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1414 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 59)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1415 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 63)
Liczba aktów wykonawczych: 19
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2392 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1024 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 772 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1027 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2155 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2035 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1328 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1995 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1989 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1983 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1982 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1959 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1958 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1911 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1898 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1897 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1895 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1894 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1893 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń
 • Brak niezrealizowanych upoważnień