Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • Data aktu prawnego: 2003-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 36 i 40, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.;
  2) art. 6 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 29
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1238 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
 • Dz.U. 2013 r. poz. 441 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 3 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dz.U. 2012 r. poz. 959 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 183 poz. 1234 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
 • Dz.U. 2007 r. Nr 216 poz. 1610 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 105 poz. 881 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dz.U. 2005 r. Nr 80 poz. 700 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. wsprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 89 poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień