Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Data aktu prawnego: 2001-07-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.;
  2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1–4, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 334
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1615 - (art. 6) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1606 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 42) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1030 - (art. 44) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022
  • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 289 - (art. 7) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2642 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 217
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 13) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1259 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 731) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1236 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1080 - (art. 1 pkt 4) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 2072
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 46) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 11) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 7) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 365
  • Dz.U. 2020 r. poz. 190 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 27) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1469 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 71) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 12 i art. 45 pkt 2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 - (art. 18) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 52
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 64) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 16) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1443 - (art. 1 i art. 9 pkt 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1045 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 127) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 848 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 269) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 296) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 18) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 5 - (art. 108) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 3 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 23
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2217 - (art. 28) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1452 - (art. 1 i 13) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1139 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 803 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 42) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 7) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 111) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2103 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 62) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 2062
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 75) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.14) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 633 - (art. 1) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 - (art. 10) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 147 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1781 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1595 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1418 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1309 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 694 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 509 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 31/12
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 133
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1626 - (art. 3) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1071 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 619 - (art. 5) Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 512 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 504 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 481 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 31 - (art. 1 ) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1623 - (art. 6) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1433 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt K 31/12
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1247 - (art. 17) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1165 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 662 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 427
 • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070
Liczba aktów wykonawczych: 154
 • Dz.U. 2013 r. poz. 69 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 122 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 125 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
 • Dz.U. 2005 r. Nr 15 poz. 133 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 151 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
 • Dz.U. 2002 r. Nr 17 poz. 164 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 171 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 23 poz. 174 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 174 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
 • Dz.U. 2016 r. poz. 184 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 199 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dz.U. 2014 r. poz. 259 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 309 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
 • Dz.U. 2012 r. poz. 331 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 332 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 334 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
 • Dz.U. 2008 r. Nr 54 poz. 334 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 335 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2024 r. poz. 366 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 389 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 53 §5

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 §17

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu oraz sposób, miejsce i okresy przechowywania protokołu, o którym mowa w § 11, i notatki służbowej, o której mowa w § 13, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości, skrótowości i kompletności protokołu, z uwzględnieniem informacji niezbędnych do udokumentowania zakresu, przebiegu oraz wyniku czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby wchodzącej do budynku sądu, o których mowa w § 5 i 8, a także uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpiecznego przechowywania protokołu i notatki służbowej oraz niezbędność zapewnienia dostępu do nich w związku z prowadzonymi postępowaniami.

  [Szczegóły]
 • art. 175da §9 pkt 1

  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1) opis sądowych systemów teleinformatycznych stosowanych w sądach powszechnych, zawierający strukturę

  systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury

  systemu

  – mając na uwadze zapewnienie spójności sądowych systemów teleinformatycznych stosowanych w sądach powszech-

  nych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, a także zachowanie zgodności z minimalnymi

  wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego

  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175da §9 pkt 2

  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu

  – mając na uwadze zapewnienie spójności sądowych systemów teleinformatycznych stosowanych w sądach powszech-

  nych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, a także zachowanie zgodności z minimalnymi

  wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego

  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175da §9 pkt 3

  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu

  – mając na uwadze zapewnienie spójności sądowych systemów teleinformatycznych stosowanych w sądach powszech-

  nych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, a także zachowanie zgodności z minimalnymi

  wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego

  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 179b §2

  Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, sąd apelacyjny właściwy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w § 1, oraz określić rodzaj należności pieniężnych, które będą obsługiwane przy użyciu tego rachunku, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne sądu apelacyjnego.

   

   

   

   

  [Szczegóły]