Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 200

Data ogłoszenia: 2015-02-10

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-01-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-02-25

  Z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 21 maja 2015 r. 

   

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1205 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1594 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1160 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1201 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień