Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

 • Data aktu prawnego: 2015-01-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 233 poz. 1956 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (art. 105)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 99 poz. 919 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 103)
  • Dz.U. 2005 r. Nr 78 poz. 684 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 106)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 657 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 100)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 931 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 99)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 885 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 108)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 989 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 102)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1203 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 101)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1025 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 107)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1417 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 104)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień