Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

  • Data aktu prawnego: 2015-02-20
  • Data wejścia w życie aktu: 2015-04-02
  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
    • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 25)

    Brak aktów wykonawczych

    Brak niezrealizowanych upoważnień