Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Data aktu prawnego: 2011-08-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-25

  z wyjątkiem przepisów art. 70, które weszły w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 90
 • Dz.U. 2012 r. poz. 215 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 241 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 955 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1412 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1313 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1044 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej
 • Dz.U. 2012 r. poz. 597 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 60 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery
 • Dz.U. 2012 r. poz. 79 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m
 • Dz.U. 2012 r. poz. 111 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 120 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży
 • Dz.U. 2012 r. poz. 168 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiI Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności
 • Dz.U. 2012 r. poz. 180 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu2
 • Dz.U. 2012 r. poz. 296 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku
 • Dz.U. 2012 r. poz. 320 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej2)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 326 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie
 • Dz.U. 2012 r. poz. 575 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 679 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 733 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • Dz.U. 2012 r. poz. 761 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 28
 • art. 70 ust.4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji sportowych i zawodowych członków załóg.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 124 ust.3

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie efektywność działań poszukiwawczych i ratowniczych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Służbę SAR oraz sposób realizacji uprawnień określonych w art. 124 ust. 1 pkt 5–8.

  [Szczegóły]
 • art. 28 ust.4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do:

  1) statków, których przynależność jest zmieniana z obcej na polską, oraz

  2) statków zarejestrowanych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

  – określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania oceny stanu technicznego statku oraz wymagane warunki, jakie statek powinien spełniać, aby został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, w tym maksymalny wiek statku oraz kategorie statków, do których warunki te nie mają zastosowania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) warunki wymagane do uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) warunki wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych i dokumentów potwierdzają-

  cych szczególne uprawnienia pilotowe, wzory tych dokumentów oraz terminy ich ważności

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania oraz odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 5

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  5) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 6

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  6) programy szkoleń pilotów morskich, kandydatów na pilotów morskich i praktyk pilotowych

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 7

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  7) warunki i tryb naboru na szkolenia kandydatów na pilotów morskich

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]