Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Data aktu prawnego: 1999-05-07
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-09-20
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 15
 • Dz.U. 2024 r. poz. 192 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 909 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2004 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1739 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1714 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 202 poz. 1337 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym
 • Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 680 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
 • Dz.U. 2009 r. Nr 74 poz. 632 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 197 poz. 1432 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 181 poz. 1294 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 6 poz. 51 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 110 poz. 1044 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
 • Dz.U. 2003 r. Nr 110 poz. 1043 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
 • Dz.U. 2003 r. Nr 70 poz. 642 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dz.U. 2000 r. Nr 70 poz. 826 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień