Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

 • Data aktu prawnego: 2015-03-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-08-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1641 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 388
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2461 - (art. 4) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1255
  • Dz.U. 2021 r. poz. 794 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 353 - (art. 4) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1578 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 319
  • Dz.U. 2019 r. poz. 992 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 12) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 134) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 690
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1386 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1220 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 693
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • M.P. 2024 r. poz. 124 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego
 • M.P. 2023 r. poz. 217 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • M.P. 2022 r. poz. 261 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego
 • M.P. 2022 r. poz. 253 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • M.P. 2021 r. poz. 187 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • M.P. 2020 r. poz. 196 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • M.P. 2019 r. poz. 190 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • M.P. 2018 r. poz. 192 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1602 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1601 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1252 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1156 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień