Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 788

Data ogłoszenia: 2015-06-11

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-04-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-07-12

  z wyjątkiem art. 1:
  1) pkt 1 lit. b i c,
  2) pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2,
  3) pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4,
  4) pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b,
  5) pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8,
  6) pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b,
  7) pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.31) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień