Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

 • Data aktu prawnego: 2015-05-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, który wszedł w życie z dniem 1 lutego 2018 r.;
  2) art. 148 i art. 149, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 r.;
  3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wszedł w życie z dniem 29 lipca 2015 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2118 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1838 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1822 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2215 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2214 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2207 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2206 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień