Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

 • Data aktu prawnego: 2007-06-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-07-12
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2429 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1472 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 365 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1484 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Dz.U. 2008 r. Nr 123 poz. 800 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Dz.U. 2008 r. Nr 119 poz. 769 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
 • Dz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 618 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 77 poz. 463 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania
 • Dz.U. 2008 r. Nr 27 poz. 160 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania
 • Dz.U. 2008 r. Nr 14 poz. 91 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień