Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1206

Data ogłoszenia: 2015-08-20

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

 • Data aktu prawnego: 2003-05-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01
 • Data uchylenia: 2016-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 - (art. 48) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 1206
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 11) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 586 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 117) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 950
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2007 r. Nr 159 poz. 1119 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń
 • Dz.U. 2006 r. Nr 20 poz. 156 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 910 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2268 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Dz.U. 2003 r. Nr 211 poz. 2060 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. wsprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń
 • Dz.U. 2003 r. Nr 211 poz. 2055 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji
 • Dz.U. 2003 r. Nr 211 poz. 2054 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. wsprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów
 • Dz.U. 2003 r. Nr 209 poz. 2030 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1944 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad ustalania waluty, wktórej ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie zumowy ubezpieczenia
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1942 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. wsprawie sposobu kalkulacji współczynnika kwoty 50 % przyszłych zysków oraz współczynnika określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do środków własnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 193 poz. 1889 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień