Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

 • Data aktu prawnego: 2015-07-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-09-15
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 32)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 199 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 31)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 782 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 30)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2570 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV
 • Brak niezrealizowanych upoważnień