Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1269

Data ogłoszenia: 2015-08-31

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

 • Data aktu prawnego: 2015-07-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-03-01

  z wyjątkiem:

  1) (uchylony);

  2) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3–5, które wchodzą w życie
  z dniem 1 września 2015 r.;

  2a) art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4–7, 10–14,
  16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75, które wchodzą w życie
  z dniem 1 stycznia 2016 r.;
  3) art. 57 ust. 2–4, który wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 • Data uchylenia: 2017-03-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 148) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 905 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 394 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2184 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 79) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2258 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2253 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2019 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1939 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1935 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień