Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1273

Data ogłoszenia: 2015-08-31

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-07-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 6 pkt 5–7 oraz art. 8, które weszły w życie z dniem 15 września 2015 r.;
  2) art. 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
  3) art. 1 pkt 2–5 oraz pkt 8 w zakresie art. 80bh ust. 1, 3–5, ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

  4) art. 1 pkt 6 w zakresie art. 80a ust. 2 pkt 1, 2 i 3 lit. a, pkt 7 w zakresie art. 80b ust. 1 pkt 1–6, 8–10 i 12–20 oraz ust. 2–4, pkt 8 w zakresie art. 80ba ust. 1 pkt 1–4 i 6, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 w zakresie podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6, i ust. 4–6, art. 80bb, art. 80bc, art. 80bg, art. 80bh ust. 2, ust. 6 pkt 1 i 4, ust. 7 i 9, pkt 9, pkt 10 w zakresie art. 80ca–80cd, art. 80ce ust. 1 i 2, art. 80cf, art. 80cg pkt 1 lit. a i b i pkt 2 i art. 80ch, pkt 11–15, art. 4 pkt 2–4, art. 10, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16a, które wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2017 r.;
  5) art. 11 ust. 1–3c, które wszedł w życie z dniem 20 października 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1997 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 957 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1926 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 11) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 379 - (art. 1 pkt 8) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2001 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 352 - (art. 37) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2183 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień