Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1311

Data ogłoszenia: 2015-09-07

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-07-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-09-08

  1) art. 2 pkt 48 lit. b, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

  1a) art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21, które wchodzą w życie z dniem 1 marca
  2017 r.;
  2) art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18, które weszły w życie z dniem 22 września 2015 r.;
  3) art. 19, który wszedł w życie z dniem 7 września 2015 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 11) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1469 - (art. 6) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1358 - (art. 3) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 44) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 394 - (art. 5) Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 178 - (art. 25) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 80) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień