Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

 • Data aktu prawnego: 2015-07-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 24 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (art. 113)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 340 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 118)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 67 poz. 570 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 115)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 143 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (art. 119)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 105)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1224 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (art. 108)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 254 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 111)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 568 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 117)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1384 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 103)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 150 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 116)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 170 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 114)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1153 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 106)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1402 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 104)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1619 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 102)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 626 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 112)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 677 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 110)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 746 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 107)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 782 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 109)
  Liczba aktów wykonawczych: 18
 • Dz.U. 2022 r. poz. 42 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 583 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 272 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 106 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1018 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 18 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2031 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1745 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1640 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1599 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1582 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1472 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 640 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 275 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 267 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 76 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień