Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1434

Data ogłoszenia: 2015-09-21

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-07-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-10-06
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 686 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1232 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1340 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 199 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień