Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 • Data aktu prawnego: 2015-10-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-11-18

  z wyjątkiem art. 37, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 340 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 47)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 51)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 687 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 43)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 907 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 45)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 38)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 150 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 40)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 849 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 37)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1118 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 44)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1501 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 48)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 199 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 41)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 696 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 46)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 880 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 49)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 966 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 50)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 42)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1774 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 39)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień