Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

 • Data aktu prawnego: 2015-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-12-03

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 ust. 2 pkt 7, który wszedł w życie z dniem 1 października 2017 r.;
  2) art. 9, art. 19 pkt 1, 3, 4 i 6, art. 20, art. 23 i art. 25 pkt 1, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
  3) art. 12 i art. 22, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  4) art. 21, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2011 r. Nr 231 poz. 1375 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 20)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 124 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 23)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 947 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 24)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 298 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (art. 21)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 581 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 22)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 612 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 25)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1286 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 19)
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • M.P. 2022 r. poz. 437 -  Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie statutu Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Dz.U. 2021 r. poz. 642 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2216 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1492 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień