Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 35

Data ogłoszenia: 2016-01-08

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2015-12-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-23

  Z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6, które weszły w życie z dniem 1 września 2016 r.;
  2) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;
  3) art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 827 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1198 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2156 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1)
 • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 112) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1010 - (art.7) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 668 - (art. 6) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień