Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 • Data aktu prawnego: 2015-12-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 7 i 85, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.;
  2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 222
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1488 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki
 • M.P. 2023 r. poz. 1001 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 979 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 948 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uregulowanych potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania rozwiązań otwartych zadań egzaminacyjnych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 913 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 624 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania oraz montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałych urządzeń gaśniczych wodnych (SUG-W) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 587 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie w języku Java” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 583 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie mebli i zabudów na wymiar” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 527 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 408 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 marca 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 258 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 216 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 215 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 194 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 189 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 188 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 186 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie spływów kajakowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 180 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 176 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie komputerów kwantowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 169 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie treningu w snowboardzie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 43 ust.3

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania co pięć lat ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującą w kolejnych pięciu latach, obliczoną zgodnie z ust. 2

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 ust.3

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania co pięć lat ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującą w kolejnych pięciu latach, obliczoną zgodnie z ust. 2

   

  [Szczegóły]