Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 178

Data ogłoszenia: 2016-02-15

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

 • Data aktu prawnego: 2016-01-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-03-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 2, art. 6 pkt 1, art. 7 pkt 3, art. 19 pkt 1 w zakresie prokuratora do spraw wojskowych,
  2) art. 3, art. 4 pkt 5–9, art. 6 pkt 2 lit. b i d, pkt 4, art. 9, art. 10, art. 13–16, art. 19 pkt 3, art. 20 pkt 10 lit. b i c, art. 21,
  art. 31–33, art. 45 § 3, art. 46, art. 50, art. 62 § 4, 6 i 7, art. 64 § 3, 5 i 6 oraz art. 66
  – które weszły w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 89 poz. 555 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 4)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 17)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 151 poz. 1218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji Śledczej (art. 8)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 190 poz. 1474 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (art. 21)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 34 poz. 173 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (art. 22)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 126 poz. 714 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 23)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 186 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 9)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 268 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 18)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 395 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 13)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 499 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (art. 15)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1388 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 19)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 197 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 12)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (art. 10)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1414 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 16)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1801 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 735 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 2)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 827 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (art. 24)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1241 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (art. 6)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 25)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2030 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 96 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 150 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 20)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 152 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (art. 7)

Hasła:

 • Dz.U. 2017 r. poz. 1452 - (art. 11) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2103 - (art. 8) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2016 r. poz. 448 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
 • Brak niezrealizowanych upoważnień