Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 266

Data ogłoszenia: 2016-03-02

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-02-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-03-17

  z wyjątkiem:
  1) art. 15 i art. 26, które weszły w życie z dniem 3 marca 2016 r.;
  2) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 1, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
  3) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 2, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2000 r. Nr 74 poz. 856 Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (art. 5)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 52 poz. 449 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (art. 8)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 130 poz. 905 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (art. 14)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 65 poz. 404 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (art. 19)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 23)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 4)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1203 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (art. 25)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 934 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1160 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (art. 26)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1166 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 13)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1232 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 7)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 510 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 9)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1501 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 17)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 6)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1695 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (art. 12)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1728 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 10)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 196 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 22)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 410 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 16)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 775 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 11)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 812 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 1)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1223 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 27)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1229 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (art. 20)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 28)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1272 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1797 Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (art. 15)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2012 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 24)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2167 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (art. 21)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2273 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 18)

Hasła:

 • Dz.U. 2016 r. poz. 1592 - Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2110 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
 • Brak niezrealizowanych upoważnień