Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 • Data aktu prawnego: 2016-02-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-06-16

  z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 31 w zakresie art. 110 ust. 3–8, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 591 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 28)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 987 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (art. 29)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 30)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1114 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 34)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1695 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (art. 35)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 388 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 36)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 469 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 31)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 520 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 27)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 584 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 33)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 37)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1446 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 26)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2058 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 32)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1011 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe
 • Brak niezrealizowanych upoważnień