Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Data aktu prawnego: 1997-08-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 17
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1932 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1455 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1206 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1844 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 865 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1457 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 662 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 587 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 36 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 13 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 196 poz. 1297 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 105 poz. 670 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin
 • Dz.U. 2006 r. Nr 42 poz. 287 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
 • Dz.U. 2002 r. Nr 220 poz. 1857 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 148 poz. 1234 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych
 • Dz.U. 1998 r. Nr 134 poz. 875 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 111 poz. 691 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad sądami wojskowymi.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień