Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  • Data aktu prawnego: 1990-03-08
  • Data wejścia w życie aktu: 1990-05-27

    z wyjątkiem art. 5 ust. 4 i art. 17, które weszły w życie z dniem 19 marca 1990 r.

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 21
  • Dz.U. 2001 r. Nr 121 poz. 1307 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków
  • Brak niezrealizowanych upoważnień