Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

 • Data aktu prawnego: 1994-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 1994-08-20
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2024 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie niektórych wydatków dokonywanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2233 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1978 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1470 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 534 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 533 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • Dz.U. 2005 r. Nr 174 poz. 1446 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 24 poz. 210 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa
 • Dz.U. 2001 r. Nr 101 poz. 1097 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. wsprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego weksportowanym wramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 2 ust.9

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, definicje ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego, mając na uwadze konieczność uwzględnienia rodzaju i zakresu ryzyka w umowach objętych ubezpieczeniem gwarantowanym.

  [Szczegóły]
 • art. 2 ust.10

  W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyka według rodzajów ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3–7 i 9–16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz definicje zdarzeń wchodzących w zakres ryzyka nadzwyczajnego, o którym mowa w ust. 8b, a także przyczynę i okres przejmowania tego ryzyka, uwzględniając jego rodzaj.

   

  [Szczegóły]
 • art. 7b ust.3

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację Komitetu.

   

   

  [Szczegóły]