Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 • Data aktu prawnego: 2016-05-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 43)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 46)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2359 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (art. 48)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 353 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 47)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 672 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 45)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 719 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 44)
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • M.P. 2022 r. poz. 1244 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2452 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2362 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2172 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości
 • M.P. 2021 r. poz. 1190 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
 • M.P. 2021 r. poz. 1188 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1912 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
 • Brak niezrealizowanych upoważnień