Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 836

Data ogłoszenia: 2016-06-13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Data aktu prawnego: 2011-10-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-01
 • Data uchylenia: 2019-01-01

  (utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r., stosownie do R. - Dz. U. 2018 r. poz. 2523)

 • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Podstawa prawna:

Hasła:

 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 836
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1947 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1471 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
  • Dz.U. 2011 r. Nr 295 poz. 1749 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 243 poz. 1450

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień