Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

  • Data aktu prawnego: 2001-05-11
  • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

    z wyjątkiem przepisów art. 9 pkt 8, art. 16 pkt 10, art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 5 i art. 31, które weszły w życie z dniem 7 lipca 2001 r.
     

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 60
  • M.P. 2021 r. poz. 513 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
  • M.P. 2021 r. poz. 1184 -  Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
  • M.P. 2022 r. poz. 63 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
  • M.P. 2022 r. poz. 127 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
  • Dz.U. 2023 r. poz. 942 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 2 poz. 2 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 2 poz. 3 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 4 poz. 22 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 4 poz. 23 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 4 poz. 24 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 4 poz. 25 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 4 poz. 26 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 5 poz. 29 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 8 poz. 50 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 11 poz. 63 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 15 poz. 126 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 12 stycznia 2005 r. wsprawie tworzenia punktów legalizacyjnych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 18 poz. 115 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 21 poz. 125 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 26 poz. 151 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 26 poz. 152 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  • Brak niezrealizowanych upoważnień