Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 • Data aktu prawnego: 2015-08-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-10-11

  z wyjątkiem:
  1) art. 62, który wszedł w życie z dniem 11 września 2015 r.;
  2) rozdziału 4, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1509 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1358 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej
 • M.P. 2023 r. poz. 584 -  Zarządzenie nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2800 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
 • M.P. 2021 r. poz. 315 -  Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 662 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2374 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1098 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2082 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
 • Dz.U. 2017 r. poz. 313 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 397 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
 • Dz.U. 2016 r. poz. 92 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym
 • M.P. 2015 r. poz. 1055 -  Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 18 ust.2

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, nadaje, w drodze zarządzenia, statut, w którym określa organizację Biura Rzecznika, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez Rzecznika.

   

  [Szczegóły]
 • art. 18a ust.2

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracowników Biura Rzecznika przeprowadzających kontrole w zakresie spełniania wymagań dostępności usług bankowości detalicznej w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy, o której mowa w art. 17 ust. 2a, termin ważności legitymacji służbowej, okoliczności uzasadniające jej wymianę i zwrot oraz postępowanie w razie utraty legitymacji służbowej, biorąc pod uwagę przeznaczenie tego dokumentu oraz konieczność właściwego jego zabezpieczenia przed przerobieniem lub podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

   

  [Szczegóły]