Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1020

Data ogłoszenia: 2016-07-13

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-06-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-07-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  2) art. 1 pkt 52 lit. a, pkt 85 lit. a tiret szóste i lit. d w zakresie ust. 8–13, pkt 147, pkt 150 lit. b, pkt 151 oraz art. 7, które
  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  3) art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 11) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1603 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1920 - (art. 67) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 130) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień