Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1052

Data ogłoszenia: 2016-07-19

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-08-01

  z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie 30a ust. 2b, który wszedł w  życie z dniem 19 lipca 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 186 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 3)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 752 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 5)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1695 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 710 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 1)
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1165 - (art. 14) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień