Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • Dz.U. 2015 r. poz. 708 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 903 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 968 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1171 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1702 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1840 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1941 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2144 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2016 r. poz. 425 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1229 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2033 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 321 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1052 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1615 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1945 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2075 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2293 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 16
 • art. 125 ust.7

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 32a ust.4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także uwzględniając uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]