Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • M.P. 2018 r. poz. 724 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 725 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2013 r. poz. 760 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014
 • Dz.U. 2014 r. poz. 812 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • M.P. 2019 r. poz. 892 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
 • M.P. 2020 r. poz. 894 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 903 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
 • M.P. 2019 r. poz. 927 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 968 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1008 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1052 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
 • M.P. 2020 r. poz. 1073 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021
 • M.P. 2022 r. poz. 1080 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2020 r. poz. 1115 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2021
 • M.P. 2022 r. poz. 1116 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1129 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1132 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 16
 • art. 125 ust.7

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 32a ust.4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także uwzględniając uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]